Svenska Solelmässan 2016

Branschmöte för framtidens energilösningar

Svenska solelmässan är mötesplatsen för energi- och fastighetsbranschen som äger rum i slutet av november när det känns som mörkast i Sverige.

För tredje året i rad så visade leverantörer av solelsanläggningar upp sina nyaste produkter i mässdelen och i seminarieprogrammet diskuterades och debatterades utvecklingen inom branschen, hinder och möjligheter, regleringar av olika slag.  

Ökat intresse och nya produkter
Under de tre år som mässan arrangerats så har den vuxit stadigt och fyller nu hela Uppsala konsert och kongress med utställare och besökare:

– I år samarbetade vi med SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, som höll sin ”Energikick” i Uppsala vilket innebar att deras besökare också fritt kunde ta del av vårt program, berättar Simon Strandberg, projektledare på Stuns Energi och ansvarig för programmet.

De dominerande marknaderna för solceller är fortfarande Kina, Japan, USA, Storbritannien och Indien men den svenska marknaden har vuxit kraftigt under 2015 om än från en låg nivå.

– I vår mässdel har vi kunnat se hur snabbt utvecklingen gått och vad mycket nya produkter som hela tiden kommer fram, konstaterar Simon Strandberg. Mycket handlar om nya typer av solcellspaneler, där fokus på estetik har blivit viktigare, men vi kan också se ny teknik för energilagring och styrning.

Kommunalt engagemang
Uppsala kommun är tillsammans med branschorganisationen Svensk Solenergi huvudsponsor för Svenska Solelmässan. Kristina Starborg, utvecklingsledare energi vid Uppsala kommun stod i en av montrarna i utställningsdelen under Svenska Solelmässan 2016:

– Som huvudsponsor vill vi bidra till att visa all potential som finns för energibesparing och produktion av fossilfri energi. Men vi vill också lyfta kommunens ambitiösa energimål i vårt klimatprotokoll och stimulera mässbesökarna att tänka på hur de kan bidra till att vi når vårt solmål.

Enklare för kunden
Besökare på mässan är bland annat fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och folk i branschen som vill hänga med i utvecklingen eller tycker att det är dags att investera i en solcellsansläggning. Att det ska bli enklare för kunden, oavsett om det är en villaägare eller en hyresgäst, att välja solel var en tydlig annan trend under årets mässa. En utställare vars affärsidé är just att förenkla för kunden är Cell Solar som erbjuder privatpersoner, företag eller industrier stöd genom hela processen, från idén till färdig installation.

– Vi tar in offerter från och samarbetar med flera olika leverantörer men kunden behöver bara prata med oss, berättar, Jack Lidback, marknadschef CellSolar. Och för oss som är ett nystartat bolag är det självklart att delta Svenska Solelmässan.

Arrangörer av Svenska Solelmässan är Stuns Energi tillsammans med Energikontoret i Mälardalen.

Vi vill bidra till att visa all potential som finns för energibesparing och produktion av fossilfri energi.
Kristina Starborg, Uppsala kommun

 

För oss som är ett nystartat bolag är det självklart att delta Svenska Solelmässan.
Jack Lidback, marknadschef CellSolar