Energi

Energi – med kundbehoven i centrum

STUNS Energi utvecklar nya sätt att få efterfrågan och utbud av hållbara energilösningar att mötas. Testbäddar och demonstrationsmiljöer är nyckelverksamheter. Med kundbehov som styrande princip.

STUNS har drivit frågan om testbäddar och demonstrationsmiljöer som bryggor till marknaden för nya varor, tjänster och system och som kontaktyta för främst mindre företag mot tidiga kunder på energiområdet sedan 2003.

En viktig erfarenhet är att effekten av genomförda testbädds- och demonstrationsprojekt är svag, om inte teknikleverantörens erbjudande svarar mot kundföretagens behov av att å sin sida utveckla nya affärer och affärsmodeller som i sin tur skapar värde hos kundföretagens kunder.

När STUNS Energi fortsätter på den inslagna vägen med testbäddar och demonstrationer som huvudaktiviteter, görs det under namnet: På Kundens Villkor. Detta för att understryka att det är kundföretagens behov av att utveckla nya tjänster och affärsmodeller som är den styrande principen och dragkraften vid valet av energilösning.

 

I samverkan med…

STUNS Energi och de satsningar på testbäddar och affärsutveckling som samlats under namnet På Kundens Villkor har ekonomiskt stöd av Tillväxtverket genom programmet Miljödriven tillväxt.

Energimyndigheten stödjer ett antal enskilda projekt med Länsstyrelsen i Uppsala län som projektägare, där STUNS Energi ansvarar för testbäddsverksamheten och utvecklingen av informations- och spridningsmodeller kopplade till tesbäddarna.

STUNS Energi har även genom avtal med Uppsala kommun ansvar för testbäddsverksamheten inom kommunens näringslivssatsning på miljö- och energitekniksektorn.

Regionförbundet i Uppsala län är ännu en viktig stödgivare och samverkanspartner. De samarbeten STUNS Energi har med Uppsala universitet och SLU – Sveriges lantbruksuniversitet är också av avgörande betydelse för STUNS verksamhet på fokusområdet Energi.

 

Kontakta STUNS Energi:

Hans Nyhlén, Verksamhetsansvarig
hans.nyhlen@stuns.se  0709-72 50 44