Life science

Life science – med samarbete som framgångformel

Uppsalas starka och internationellt framgångsrika life science-sektor har sina vetenskapliga och industriella rötter långt tillbaka i tiden och har vuxit i en mylla av samarbeten mellan industri, akademi, sjukvård och samhälle. Fortsatta samarbeten – inom regionen, nationellt och internationellt – är avgörande för att sektorn ska fortsätta utvecklas och växa.

Uppsala BIO

Uppsala BIO startade 2003 med STUNS som projektägare. Syftet är att samla regionens life science-aktörer runt gemensamma mål och handlingsplaner. Idag är det öppna innovationsprogrammet och testbädden BIO-X den enskilt största verksamheten.

 

BIO-X

BIO-X fick på initiativ av STUNS sin nuvarande utformning 2010 och ansluter till den nya geografiskt och organisatoriskt öppnare, men mer komplexa, industriella FoU-struktur som vuxit fram inom life science sedan 2000-talets början.

BIO-X har genom sin inriktning på behov i sjukvården och öppen innovation uppmärksammats internationellt. Det globala life science-bolaget Roche etablerade 2011 exempelvis samarbete med Uppsala BIO kring BIO-X.

 

I samverkan med…

Uppsala BIO har från starten 2003 genom programmet VinnVäxt finansierats av VINNOVA tillsammans med Uppsala kommun, Regionförbundet Uppsala län, Uppsala universitet, SLU – Sveriges lantbruksuniversitet och näringslivet. Verksamheten utvärderas kontinuerligt av internationella experter. Sammanlagt har Uppsala BIO cirka 40 medlemmar och partners.

Uppsala BIO är företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centres (UIC) största regionala finansiär. Närmare hälften av projekten och företagen inom UIC tillhör life science-segmentet.

Uppsala BIO är tillsammans med UIC även samarbetspartner i innovationsslussen och testbädden Innovation Akademiska vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Innovation Akademiska startades av Uppsala BIO, STUNS och Akademiska sjukhuset i slutet av 2008.

 

Uppsala BIO

UIC

Innovation Akademiska