Personal

Kansli

Christina Frimodig, vd
Verksamhetschef för STUNS, Uppsala BIO och STUNS Energi.

Mari Skantz, ekonomi
Ekonomichef och controller för STUNS, Uppsala BIO och STUNS Energi.

Per Lundequist, verksamhetsutveckling
Ansvarig för verksamhets- och affärsutveckling inom STUNS fokusområden Innovation och affärer, Life science och Energi.


STUNS är även arbetsgivare för personalen inom Uppsala BIO och STUNS Energi.

Uppsala BIO

STUNS Energi

Kontakta oss