Personal

Kansli

Andreas Larsson, VD
Verksamhetschef för STUNS, Uppsala BIO och STUNS Energi.

Mari Skantz, Ekonomi
Ekonomichef och controller för STUNS, Uppsala BIO och STUNS Energi.

Per Lundequist, Verksamhetsutveckling
Ansvarig för verksamhets- och affärsutveckling inom STUNS fokusområden Innovation och affärer, Life science och Energi.

Sinikka Liimatta Ohanian, Marknad och Kommunikation
Kommunikations- och marknadsföringsansvarig STUNS, Uppsala BIO and STUNS Energi.


STUNS är även arbetsgivare för personalen inom Uppsala BIO och STUNS Energi.

Kontakta oss