Personal

Kansli

Andreas Larsson, VD
Verksamhetschef för STUNS, Uppsala BIO och STUNS Energi.

Mari Skantz, Ekonomi
Ekonomichef och controller för STUNS, Uppsala BIO och STUNS Energi.


STUNS är även arbetsgivare för personalen inom Uppsala BIO och STUNS Energi.

Kontakta oss