Styrelse

STUNS styrelse består av ledande företrädare för stiftarna eller deras nutida motsvarighet. Styrelsen sammanträder normalt fyra gånger per år med stiftelsens vd som föredragande. Det andra styrelsemötet, vanligen förlagt till maj eller juni, är stiftelsens årsmöte. Ärendena på styrelsemötena bereds av STUNS beredningsgrupp tillsammans med vd. Beredningsgruppen består av en representant för var och en av stiftarna.

Ordinarie ledamöter:

Göran Brocknäs, regionchef, Handelskammaren i Uppsala län

Marlene Burwick (S), kommunstyrelsens ordförande, Uppsala kommun

Göran Enander, ordförande STUNS, Landshövding i Uppsala län

Erik Fahlbeck, vice rektor, SLU – Sveriges lantbruksuniversitet

Anders Malmberg, prorektor, Uppsala universitet

Börje Wennberg (S), regionstyrelsens ordförande, Region Uppsala
 

Suppleanter:

Fredrik Ahlstedt (M), kommunalråd, Uppsala kommun

Katarina Bjelke, universitetsdirektör, Uppsala universitet

Johan von Knorring, länsråd, Länsstyrelsen Uppsala län

Martin Melkerssonuniversitetsdirektör, SLU – Sveriges lantbruksuniversitet

Lina Nordquist (L), regionråd, Region Uppsala

Lars Svensson, vd Sh bygg

 

Adjungerade:

Bo Lundström, vd, GE Healthcare

Jacob Spangenberg (C), kommunstyrelsens ordförande, Östhammars kommun

 

Beredningsgrupp:

Christel Benfalk, chef samhällsutveckling, Länsstyresen Uppsala län

Katarina Bjelke, universitetsdirektör, Uppsala universitet

Göran Brocknäs, regionchef, Handelskammaren i Uppsala län

Urban Eriksson, vd, SLU Holding

Martin Melkersson, universitetsdirektör, SLU – Sveriges lantbruksuniversitet

Andreas Scheutz, forsknings- och innovationsdirektör, Region Uppsala

Charlotte Skott, näringslivsdirektör, Uppsala kommun

Tomas Stavbom, chefsstrateg, Region Uppsala

Jonas Åström, chef, Uppsala universitet Innovation

 

Verksamhet och fokusområden

STUNS styrelse delegerar genom styrelsebeslut operativt och ekonomiskt genomförande till fokusområdenas styrelser, styrgrupper eller motsvarande. STUNS vd har det övergripande ansvaret för verksamheten och kan vid behov vara ordförande i respektive fokusområdes styrelse. I det fall STUNS är en av flera delägare i ett bolag (t.ex. UIC) kan STUNS styrelse utse enstaka ledamöter i en styrelse.

STUNS fokusområden