Styrelse

STUNS styrelse består av ledande företrädare för stiftarna eller deras nutida motsvarighet. Styrelsen sammanträder normalt fyra gånger per år med stiftelsens vd som föredragande. Det andra styrelsemötet, vanligen förlagt till maj eller juni, är stiftelsens årsmöte. Ärendena på styrelsemötena bereds av STUNS beredningsgrupp tillsammans med vd. Beredningsgruppen består av en representant för var och en av stiftarna.

Ordinarie ledamöter:

Göran Enander, ordförande STUNS, Landshövding i Uppsala län

Marlene Burwick (S), kommunstyrelsens ordförande, Uppsala kommun

Göran Brocknäs, regionchef, Handelskammaren i Uppsala län

Börje Wennberg (S), regionstyrelsens rdförande, Region Uppsala

Erik Fahlbeck, vice rektor, SLU – Sveriges lantbruksuniversitet

Anders Malmberg, prorektor, Uppsala universitet

 

Suppleanter:

Fredrik Ahlstedt (M), kommunalråd, Uppsala kommun

Katarina Bjelke, universitetsdirektör, Uppsala universitet

Lina Nordquist (L), regionråd, Region Uppsala

Johan von Knorring, länsråd, Länsstyrelsen Uppsala län 

Martin Melkerssonuniversitetsdirektör, SLU – Sveriges lantbruksuniversitet

Lars Svensson, vd Sh bygg

 

Adjungerade:

Bo Lundström, vd, GE Healthcare

Jacob Spangenberg (C), kommunstyrelsens ordförande, Östhammars kommun

 

Beredningsgrupp:

Göran Brocknäs, regionchef, Handelskammaren i Uppsala län

Katarina Bjelke, universitetsdirektör, Uppsala universitet

Christel Benfalk, chef samhällsutveckling, Länsstyresen Uppsala län

Joachim Danielsson, stadsdirektör, Uppsala kommun

Urban Eriksson, vd, SLU Holding

Martin Melkersson, universitetsdirektör, SLU – Sveriges lantbruksuniversitet

Andreas Scheutz, forsknings- och innovationsdirektör, Region Uppsala

Tomas Stavbom, chefsstrateg, Region Uppsala

Jenny Nordquist, tf chef, Uppsala universitet Innovation

 

Verksamhet och fokusområden

STUNS styrelse delegerar genom styrelsebeslut operativt och ekonomiskt genomförande till fokusområdenas styrelser, styrgrupper eller motsvarande. STUNS vd har det övergripande ansvaret för verksamheten och kan vid behov vara ordförande i respektive fokusområdes styrelse. I det fall STUNS är en av flera delägare i ett bolag (t.ex. UIC) kan STUNS styrelse utse enstaka ledamöter i en styrelse.

STUNS fokusområden