18. Academicum – den korta vägen till jobb!

Den stigande arbetslösheten bland akademiker i början av 2000 fick Mikael Persson att fundera, och agera. Med kollegan Bo Wennström startade han Academicum, som slussar ut högskoleutbildade i arbetslivet.

I verktygslådan finns karriärvägledning, fortbildning och nu också ett kortspår för dem med examen från annat håll.

Länk till Poddprenumeration: http://stuns.se/stuns-podden/xml

Stunspodden

Academicum

En bro mellan högre utbildning och arbetsliv.

 

UU Holding
UU Holding är Uppsala universitetets holdingbolag som investerar i bolag med bas i akademisk forskning. UU Holding hjälper till med affärsutveckling och som partner i utlicensieringsprojekt.