Hållbar tillväxt i Uppsalaregionen

Samskapande föder nya möjligheter i gränslandet mellan universitet, näringsliv och samhälle.

STUNS Energi ska medverka till att utveckla Uppsalaregionen som en ledande testbädd inom energi- och miljöområdet där nya tekniker, tjänster och affärsmodeller prövas och utvecklas.

STUNS Life science är ett strategiskt nav för samverkan mellan privata och offentliga aktörer för att medverka till hållbar kunskapsbaserad tillväxt – inom life science, hälsa och angränsande discipliner.

STUNS Hållbara samhällen ska medverka till att utveckla Uppsalaregionens hållbarhetsledarskap genom holistiska och innovativa lösningar kopplade till samhällsutmaningar och hållbar stadsutveckling.

STUNS Innovation & tech ska medverka till att Uppsalaregionens innovationssystem på bästa sätt gagnar innovativa idébärare genom att verka för ett heltäckande, ändamålsenligt erbjudande med internationell lyskraft.

Stiftare