Skip to main content

Medverkar till att stärka life science i Uppsalaregionen

Life science — varor och tjänster som direkt eller indirekt har med behandling av patienter att göra — har lång tradition i Uppsala. Samspelet mellan högre utbildning, forskning och företagande för att lösa globala utmaningar och erövra globala marknader sträcker sig nära 100 år bakåt. Enbart de privata life science-bolagen i Uppsala omsätter årligen 28 miljarder kr, sysselsätter fler än 5000 anställda och utgör 2 procent av svensk varuexport. Det som är bra för life science i Uppsala är också bra för Sverige.

Strategiskt nav inom life science, hälsa och angränsande discipliner

Uppsalaregionen, Sverige och världen är på väg in i den fjärde industriella revolutionen. En pågående fusion av tekniska, biologiska och digitala teknologier skapar nya spelregler och branschdefinitioner som kräver nya samarbeten och nya former av samverkan för att säkra framtida konkurrenskraft. På samma sätt krävs nya och förändrade kompetenser. Kampen om dagens och morgondagens kompetens är redan knivskarp.

Utvecklingen av varor och tjänster sker idag i nätverk eller ekosystem med global spännvidd. När komplexiteten nu ökar, och branschbreddning och digitalisering skapar nya sätt att bedriva industriell utveckling och forskning, krävs bryggor mellan life science och angränsande discipliner och branscher för att vända utmaningarna till möjligheter. STUNS Life science verksamhet tar därför avstamp i fyra branschavgörande omvärldsfaktorer: digitaliseringen, kampen om kompetenser, ökad förändringstakt och branschbreddning.

Exempel på strategiska insatser

Testa Center är en testbädd och ett innovationscenter inom bioprocessteknologi där STUNS Life science ansvarar för de externa processerna. Uppsala Life är en årlig konferens anordnad av STUNS Life science som samlar beslutsfattare inom akademi, näringsliv och samhälle. Bio-X Accelerate är en satsning inom STUNS Life science där life science-bolag inom Östra Mellansverige i uppskalningsfas kan få verifieringsmedel.

en_US