Skip to main content

I Accessibility report

För oss på STUNS är det viktigt att alla delar av vår hemsida är tillgänglig och ska kunna användas och läsas av alla, oavsett förmåga eller eventuella funktionshinder. Vi följer efter förmåga de webbdirektiv som Organisationen W3C (World Wide Web Consortium) har tagit fram med riktlinjer för en tillgänglighetsanpassad hemsida: WCAG 2.1.

På den här sidan har du möjlighet att kontakta oss om du sett brister i vårt tillgänglighetsarbete, och du kan dessutom läsa vår tillgänglighetsredogörelse.

Påpeka brister

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns.

Våra kontaktuppgifter

 

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

 

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, men är under utveckling på grund av de brister som beskrivs nedan.

 

Innehåll som inte är tillgängligt

 

Bristande förenlighet med lagkraven

 

Länkar

Länkar och knappar kan i vissa fall vara små och svåra att trycka på. Vår ambition är att åtgärda detta problem senast 2022-12-31.

Rubrikstruktur

Det finns tillfällen där rubriktaggar, som H1 & H2, används i felaktig ordning. Detta kan vara förvirrande för vissa typer av skärmläsare. Vår ambition är att ha åtgärdat detta senast 2022-12-31.

Komplicerat språk

Delar av webbplatsen har ibland komplicerat språk. Vi vill därför undersöka hur vi kan tillgängliggöra och underlätta för människor med lässvårigheter samt människor som inte vuxit upp med svenska eller engelska som modersmål. Vår ambition är att ha åtgärdat detta senast 2022-12-31.

Kontraster

Delar av webbplatsen har kontraster som är vaga som kan påverka tillgängligheten för någon med synnedsättning. Vår ambition är att ha åtgärdat detta senast 2022-12-31.

Webbinarier och podcasts

Webbinarier och podcast på vår domän energi.stuns.se & lifescience.stuns.se som överskrider 3 minuter är inte anpassade i form av textning. Vår ambition är att ha åtgärdat detta problem när det finns tillgängliga verktyg i form av automatiska översättningar. I övriga fall åberopar vi oskäligt betungande anpassning som du kan läsa mer om under nästa rubrik.

 

 

Oskäligt betungande anpassning

STUNS åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

 

  • Inspelade webbinarier och podcasts primärt från energi.stuns.se & lifescience.stuns.se kommer att undantas från textning tills dess att det finns en tjänst på plats för detta. Detta på grund av stor mängd långa event och webbinarier i relation till få anställda. Vi anser ändå att produktionerna och publicering av dessa fyller en viktig funktion, speciellt för de användare som av olika skäl inte har kunnat vara med på plats eller de användare som har svårt att ta till sig skriven text, och väljer därför att behålla och fortsätta lägga upp dessa.
  • För inlägg på lifescience.stuns.se som publicerades innan granskningen gjordes (2021-11-18). Det är många inlägg som har brister i rubriksstruktur, komplicerat språk, länkstorlekar osv, och vi ämnar åtgärda detta på att nypublicerade inlägg. Det är dock oskäligt betungande anpassning i relation till våra anställda att göra detta för tidigare inlägg.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av stuns.se, energi.stuns.se och lifescience.stuns.se. Webbplatserna har samma mallar och är starkt knutna till varandra, och därför har vi valt att testa webbplatserna tillsammans. Vid den granskningen användes Color Contrast Analyzer för färgkontraster, Web Disability Simulator för att uppleva webben utifrån olika funktionsnedsättningar, och Tota11y för att kontrollera rubriker och andra kontraster.

Senaste bedömningen gjordes den 2021-11-22.

Senast uppdatering av webbplats: 2022-06-29

Publicering av webbplats: 2021-11-22

 

en_US