Skip to main content

Fakturering

STUNS, STUNS Energi och STUNS Life science (f.d. Uppsala BIO) har gått över till elektronisk fakturahantering.

PDF-faktura:
pdc0000@tps.banctec.se

OBS! Fakturan SKALL innehålla faktureringsadressen nedan.

  • Filformat PDF
  • Max 1 faktura per mail
  • Max 2 MB per mail
  • Inga bilder eller filer i annat format bifogade eller infogade i e-postmeddelandet
  • Filnamnet får inte innehålla bokstäverna å, ä, ö eller specialtecken (som exempelvis apostrofer, blanksteg etc)
  • Meddelanden eller konversationer kan inte skickas med fakturan

Fakturaadress för PDF-fakturor:
STUNS
Kund-Id: PDC7258
FE595
105 69 Stockholm

OBS! Endast fakturor kan sändas till faktureringsadresserna ovan. Felaktigt adresserade fakturor kommer att returneras.

Vid all övrig korrespondens gäller vår ordinarie postadress och e-post ekonomi@stuns.se.

Vid frågor kontakta:
Asha Khan, asha.khan@stuns.se, tel 070-242 20 21
Mari Skantz, mari.skantz@stuns.se, tel 070-813 02 10

sv_SE