Skip to main content

Open source

Här finns öppet material som är fritt att ladda ned och använda.

 

 

The Uppsala Code

Materialet är fritt att använda i syfte att lyfta Uppsala som en stad och region i framkant vad gäller innovation, både nationellt eller internationellt. Det går bra att använda enstaka bilder ur materialet, eller alla bilder tillsammans.

Uppsala's Innovation Ecosystem

STUNS Street map

STUNS Streetmap är en stor samling material med data från olika projekt vi medverkar i samt samverkansprojekt vi bedrivit mellan universitet och näringsliv (exempelvis Stories).

I Streetmap finns allt från kandidatarbeten och youtubevideor till öppen solelsdata.

sv_SE