Skip to main content

På Testa center kan startupföretag, större bolag, studenter och forskare testa och samarbeta kring tillverkning av nya biofarmaceutiska produkter för en internationell marknad. Detta sker i en realistisk produktionsmiljö i pilotkala. STUNS har medverkat vid etableringen centret, bland annat genom att ansvara för de externa processerna såsom inflöde och validering av projektidéer.

Leave a Reply

sv_SE