Medverkar till ett innovativt Uppsala i framkant

Med en ständigt accelererande global utvecklingstakt och en lika snabb omvandling av kompetenskraven är innovation och förnyelse nödvändigare än någonsin för att behålla och stärka Uppsalaregionens konkurrenskraft. Men ingen organisation klarar längre av att ensam möta framtidens utmaningar. Innovation och förnyelse kräver idag samverkan — inom och mellan sektorer, branscher, företag och funktioner och över nationsgränser.

Samverkan har sedan starten vi 1980-talets mitt varit kärnan i STUNS med innovation och förnyelse i ständigt fokus. Uppsala Science Park, Region Uppsala Innovation och den regionala innovationstrategin är tre av flera anhalter på STUNS samverkans- och innovationsresa.

Idag är tech oupplösligt förknippat med innovation och förnyelse. I praktiken finns ingen verksamhet, privat eller professionell, som inte direkt eller indirekt är beroende av dessa grundläggande möjliggörande tekniker. Tech är utvecklingens och omvandlingens — innovationens och förnyelsens — främsta drivkraft och den är gränslös. Potentialen är enorm, men kräver samverkan för att realiseras. Därför har även tech blivit ett uttalat verksamhetsområde inom STUNS, tätt förknippat med innovation och med starka kopplingar till STUNS övriga verksamhetsområden STUNS Energi, STUNS Life Science och STUNS Hållbara samhällen.

Uppsalaregionen står sig väl i den globala techkonkurrensen. Ett civilingenjörsprogram, två kandidatprogram och sju masterprogram inom IT som årligen utbildar Uppsala cirka 500 studenter inom tech samt 15 andra ingenjörsutbildningar, totalt om 1000 studenter, gör Uppsala till en av Sveriges främsta rekryteringsbaser för framtidens kompetens inom tech. Lägg till ett synnerligen starkt entreprenörskap. Regionen har fostrat många av Sveriges och världens absolut främsta techbolag, däribland Skype, Unibap, MySQL, Klarna, Freespee och Quixel. Det har satt tydliga spår inom start-up sfären. Under 2016 stängdes 20 finansieringsrundor, varav tre var på över 90 miljoner kronor, med en absolut övervikt mot spel, edtech och kommunikation. Var tredje runda hade en internationell investerare.

Samverkan är grunden för ett framgångsrikt innovationsstöd

Digitaliseringen skapar branschöverskridande möjligheter, där det är avgörande för Uppsalaregionens fortsatta tillväxt att lyckas ta tillvara och utveckla nya idéer och tekniker. Samtidigt suddar digitaliseringen ut gränser – nationella och internationella – vilket skapar nya nätverk och kontakter. Det går inte att i förväg säga vilken lösning som blir morgondagens genombrott. Det innebär att en region och ett innovationsstödsystem behöver ta tillvara på olika typer av idéer, oavsett innovationshöjd, där alla medborgare får känna att de har möjlighet att göra avtryck. På så sätt kan man attrahera rätt typ av talanger, och blomstra som tech- och innovationsregion. Med talangerna följer kapitalet, vilket är avgörande för att skalande bolag ska lyckas växa med Uppsala och Sverige som bas. För detta behövs bättre förutsättningar för små och medelstora företag att öka sin kapitaltillgång i avgörande tillväxtfaser. Fokusområden inom STUNS Innovation & tech är därför; framtidens idébärare, digitaliseringens möjligheter, talangattraktion och tillväxtkapital för uppskalning.

Exempel på strategiska insatser

STUNS är hyresvärd för Innovation Hub Uppsala och därmed idag den fysiska noden för många av nyckelaktörerna inom Uppsalas innovationsstödsystem. Samlokaliseringen har stora fördelar. Minst lika mycket kunskapsutbyte och värdeskapande sker vid det dagliga mötet vid kaffeautomaten eller över lunchen i matsalen, som i mer formella sammanhang. Snabbhet och närhet är grunden i det kontinuerliga samarbetet mellan innovationssystemet stödjande aktörer — alla med slutmålet att hjälpa talanger och entreprenörer att växa.

STUNS deltar i flertalet strategiska innovationsrelaterade forum där samverkan är nödvändig. Framtagandet av Uppsalas regionala utvecklingsstrategi och regionens Smart specialiseringsstrategi samt Uppsala kommuns innovationsvecka är några exempel. STUNS är därtill en av fyra aktiva ägare till företagsinkubatorn UIC, där STUNS VD är styrelseordförande både för inkubatorn och dess tillhörande riskkapitalfond Linnéa Capital.